Najdroższe są te rzeczy, których za pieniądze kupić się nie da. W związku z tym przesyłamy Wam dobre słowo, które nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie jest bezwstydne, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli z prawdą… Samorząd Uczniowski