Uczniowie, którzy chcą kandydować na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego muszą zgłosić ten fakt najpóźniej 30 września. Zapisy w bibliotece szkolnej.

 

Samorząd Uczniowski