Uczniowie, którzy chcą kandydować na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego muszą zgłosić ten fakt najpóźniej 9 października. Zapisy w bibliotece szkolnej.

 

Samorząd Uczniowski