Wyniki wyborów do Samorządu Uczniowskiego 2020/2021

( rządził Piotr i będzie rządził Piotr)

Przedstawiamy protokół z głosowania. Okazuję się, że zwyciężył Piotr Przymierski z II TGP, więcej szczegółów poniżej.

 

 

S E R D E C Z N I E  G R A T U L U J E M Y

Jednocześnie dobiegła kadencja  Piotra Brodowskiego, któremu BARDZO dziękujemy za współpracę.

Protokół z wyborów do Samorządu Uczniowskiego

 

W dniu 07.10.2020 roku, w godzinach 08.00- 14.00, Szkolna Komisja Wyborcza w składzie:

  • Julia Bajena
  • Joanna Kamieńska


przeprowadziła wybory do Samorządu Uczniowskiego.

Do głosowania przystąpiło 168 osób z 645 uprawnionych  do głosowania (uczniów w wieku 15-21 lat).

Oddano 1 głos nieważny.

Frekwencja wyborcza wyniosła 26%.

Poszczególni kandydaci uzyskali następująca liczbę głosów:

Imię i nazwisko kandydata (liczba uzyskanych głosów)

1. Chaniewska Iwona   25

2. Cholewska Oliwia  17

3. Dąbrowski Sebastian  53

4. Sawicka Aniela  14

5. Przymierski Piotr 58

 

Największą liczbę głosów w Zespole Szkół Gastronomicznych zdobył Piotr Przymierski z klasy II TGP i zostaje Przewodniczącym, natomiast wiceprzewodniczącym zostaje Sebastian Dąbrowski z klasy II ZC  

                                                          

Przewodniczący Szkolnej Komisji Wyborczej

Maciej Kułak

 

20201008 131502

Piotr Przymierski

 

piotr 2

Piotr Brodowski