PROTOKÓŁ Z WYBORÓW  
NA PRZEWODNICZĄCEGO  SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 
W ZESPOLE SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH w BIAŁYMSTOKU 

 

W dniach 18.10.2022 r. – 19.10.2022 r. w naszej szkole odbyły się wybory na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego.  

Po obliczeniu głosów podaje się do wiadomości wyniki:

  • uprawnionych do głosowania – 680
  • oddano głosów – 192, ( frekwencja 28% ) w tym:

głosy ważne - 192

głosy nieważne - 0

  • głosy oddane na poszczególnych kandydatów w kolejności alfabetycznej:
  1. Patryk Baranowski - 23
  2. Oliwia Cholewska - 12
  3. Wiktoria Myszkowska - 5
  4. Kacper Narewski -34
  5. Wiktoria Nieścier - 6
  6. Artur Osmaev - 97
  7. Patryk Stelmach – 15

Na podstawie powyższych wyników, Szkolna Komisja Wyborcza w składzie: Julia Bajena, Joanna Kamieńska, Patrycja Sobolewska, Julia Kaliś, Aniela Sawicka, Joanna Kurszel i Maciej Kułak stwierdza, że Przewodniczącym SU zostaje:

ARTUR OSMAEV

Z kolei Wiceprzewodniczącym :

 

KACEPER NAREWSKI

Samorząd Uczniowski