Z nieskrywaną radością informujemy, ze nasz księgozbiór biblioteczny został wzbogacony o kolejną pozycję literacką. Tym razem otrzymaliśmy książkę Włodzimierza Dłubacza „O kulturze filozofii – co o człowieku mówili najwięksi myśliciele ludzkości”. Uczniowie! Jeśli chcecie się dowiedzieć kim był Heraklit czy Arystoteles, zrozumieć zakład Pascala, cienie jaskini platońskiej itd. Itd. to

S E R D E C ZN I E      Z A P R A S Z A M Y   D O     B I B L I O T E K I  😊

Nauczyciele Bibliotekarze