Tytułowych 11-stu to bohaterowie niepodległej Polski, którzy przyczynili się do tego, że Białystok stał się wolny po 123 latach, a właściwie  124 zniewolenia będącego następstwem III rozbioru z  roku 1795. Jest to także temat muzealnych warsztatów przeprowadzonych przez Muzeum Wojska w Białymstoku mających na celu przybliżenie tej tematyki młodzieży białostockich szkól średnich.

Edukatorzy z Muzeum Wojska gościli także w Zespole Szkół Gastronomicznych. Pani Róża i Pan Krzysztof przeprowadzili zajęcia warsztatowe dla klas: I TGP, I TIP, III TFP w dniu 12 października 2022 roku, a dla klas: I TFP, II TWP oraz III TEP 28 października 2022r.

Tematyka warsztatów oraz sposób ich przeprowadzenia spotkał się  z zainteresowaniem naszych uczniów oraz pełnym zaangażowaniem w realizację kolejnych zadań w trakcie ich trwania.

Relacja fotograficzna z pierwszej lekcji (klasa I TGP) znajduje się na Facebooku ZSG pod datą publikacji 19 października 2022.    

https://www.facebook.com/zsgbialystok/

Biogramy bohaterów warsztatów oraz innych zasłużonych dal białostockiej niepodległości można znaleźć na stronie internetowej Muzeum Wojska w Białymstoku:

https://mwb.com.pl/11stu/11-stu/  

Osobom zainteresowanym wojskowym dziejom Białegostoku w okresie I Wojny Światowej oraz u progu Niepodległości jest dedykowana specjalna zakładka znajdująca się również na stronie internetowej Muzeum:

https://mwb.com.pl/11stu/historia/  

Wojciech Brański