„Który skrzywdziłeś człowieka prostego
Śmiechem nad krzywdą jego wybuchając,[…]
Nie bądź bezpieczny. Poeta pamięta
Możesz go zabić - narodzi się nowy.
Spisane będą czyny i rozmowy”.
Czesław Miłosz

W roku 2020 obchodzimy 190 rocznicę wybuchu Powstania Listopadowego, drugiego w kolejności wielkiego zrywu narodowowyzwoleńczego na ziemiach polskich po utracie niepodległości.

Zobacz Galerię

 

Nasza szkoła przystąpiła do akcji edukacyjnej #Szkoła Pamięta. Jej ideą jest upamiętnienie przez społeczność szkolną, uczniów i nauczycieli ważnych rocznic i wydarzeń historycznych, ze szczególnym uwzględnieniem  historii małych ojczyzn oraz pamięci o lokalnych bohaterach. Nie bez powodu początek  tej inicjatywy edukacyjnej przypada na pierwsze dni listopada, okres w którym w sposób szczególny wspominamy zarówno naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w historii – tej ogólnonarodowej i lokalnej.