Jednym z laureatów tegorocznej edycji miejskiego konkursu historycznego „Z miłości do niepodległej Ojczyzny… - życie i działalność gen. Władysława Andersa (1892-1970)” jest uczeń klasy I THP Patryk Baranowski, który zajął III miejsce w kategorii: prezentacja multimedialna.

Celem konkursu, organizowanego przez Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku jest poznanie i przybliżenie uczniom sylwetki i działalności jednego
z najdzielniejszych i najbardziej ofiarnych polskich żołnierzy II wojny światowej – gen. Władysława Andersa, a także rozbudzanie zainteresowania historią Polski, kształtowanie postawy patriotycznej, oraz rozwijania własnej kreatywności.

Do udziału w konkursie ucznia zainspirował i opieką otoczył nauczyciel historii Wojciech Brański.

Warto też przypomnieć sylwetkę generała Władysława Andersa zapoznając się ze slajdami nagrodzonej prezentacji Patryka.

 

Wojciech Brański