Nasza szkoła przystąpiła do akcji edukacyjnej #Szkoła Pamięta. Jej ideą jest upamiętnienie przez społeczność szkolną, uczniów i nauczycieli ważnych rocznic i wydarzeń historycznych, ze szczególnym uwzględnieniem  historii małych ojczyzn oraz pamięci o lokalnych bohaterach. Nie bez powodu początek  tej inicjatywy edukacyjnej przypada na pierwsze dni listopada, okres w którym w sposób szczególny wspominamy zarówno naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w historii – tej ogólnonarodowej i lokalnej.

W ten sposób akcja nawiązuje do polskiej tradycji świat zadusznych.  Jednym z jej elementów jest prezentacja podjętych działań na stronie internetowej szkoły. Zanim pojawią się na niej nowe materiały warto zajrzeć do wersji archiwalnej strony i przypomnieć niektóre zamieszczone w niej artykuły, zwłaszcza te korespondujące z tematem przewodnim akcji # Szkoła Pamięta.

Początek listopada to czas, w którym odwiedzamy groby naszych bliskich, ale też oddajemy hołd tym, którzy oddali swoje życie w obronie ojczyzny. Stosunek do zmarłych i ich grobów jest też jednym z wyznaczników człowieczeństwa. Zapraszam do przeczytania kilku archiwalnych artykułów o białostockich nekropoliach.

Cmentarz wojskowy w Zwierzyńcu

2

http://www.archiwalny.zsg.bialystok.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=648:cmentarz-wojskowy-w-zwierzycu&catid=17:biaystok-moje-miasto&Itemid=21

 

Lapidarium Cmentarza Ewangelicko – Augsburskiego

3

http://www.archiwalny.zsg.bialystok.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1071:lapidarium-cmentarza-ewangelicko-augsburskiego&catid=19:podlasie-mozaika-kultur-i-religii&Itemid=21

 

Cmentarz Żydowski przy ulicy Wschodniej

4

http://www.archiwalny.zsg.bialystok.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1263:cmentarz-ydowski-przy-ulicy-wschodniej&catid=17:biaystok-moje-miasto&Itemid=21

 

Cmentarz Ewangelicki przy ulicy Produkcyjnej

5

http://www.archiwalny.zsg.bialystok.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1264:cmentarz-ewangelicki-przy-ulicy-produkcyjnej&catid=17:biaystok-moje-miasto&Itemid=21

 

Pierwsze dni listopada to też początek walk związanych z odzyskaniem niepodległości przez Polskę po zakończeniu I wojny światowej. Doszło do nich we Lwowie w 1918 roku. O tych wydarzeniach traktuje artykuł „Orlęta Lwowskie - walki o Lwów w 1918r.”, do lektury którego serdecznie zapraszam.

6

http://www.archiwalny.zsg.bialystok.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=887:orlta-lwowskie&catid=24:dzieje-polski-pdzlem-malowane&Itemid=21

Wojciech Brański