W roku 2020 obchodzimy 190 rocznicę wybuchu Powstania Listopadowego, drugiego w kolejności wielkiego zrywu narodowowyzwoleńczego na ziemiach polskich po utracie niepodległości. Chcąc uczcić to ważne wydarzenie w dziejach naszego kraju został zorganizowany szkolny konkurs historyczny. Wzięło w nim udział 11 uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych nadsyłając prace w kategorii plastycznej i multimedialnej.

Trzeba przyznać, że wybór był dość trudny, wszystkich  z chęcią byśmy nagrodzili za to, że zdecydowaliście się uczestniczyć  w konkursie w tak trudnym czasie.  Brawo za aktywność i odwagę!  Laureatów , zwycięzców wskazała  komisja :