Zapraszamy do składania podań do następujących oddziałów:

 

Rekrutacja do szkół w Białymstoku i województwie podlaskim

Pobrano z Załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2023Podlaskiego Kuratora Oświatyz dnia 30 stycznia 2023 roku (POBIERZ w PDF)

Etapy rekrutacji dla kandydatówTermin w postępowaniu rekrutacyjnym
wybór preferencji i złożenie wniosku w szkole pierwszego wyboruod 15 maja 2023 r. do 19 czerwca 2023 r. do godz. 15:00
wybór preferencji i złożenie wniosku do szkoły oddziału międzynarodowego, dwujęzycznego, wstępnego, przygotowania wojskowego, mistrzostwa sportowego, sportowegood 15 maja 2023 r. do 29 maja 2023 r. do godz. 15:00
uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasistyod 23 czerwca 2023 r. do 12 lipca 2023 r. do godz. 15:00
możliwość zmiany przez kandydata wniosku o przyjęcie do szkoły lub złożenie nowego wniosku z uwagi na zmianę szkół, do których kandyduje.od 23 czerwca 2023 r. do 12 lipca 2023 r. do godz. 15:00
przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych, uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznejI termin: od 30 maja 2023 r. do 7 czerwca 2023 r. II termin: do 30 czerwca 2023 r
publikacja listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznychI termin: do 13 czerwca 2023 r. II termin: do 4 lipca 2023 r
publikacja list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęciado 18 lipca 2023 r do godz. 10:00
potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany, uczeń musi uzupełnić wniosek rekrutacyjny o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty. do 21 lipca 2023 r do godz. 15:00
podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych24 lipca 2023 r. – do godz. 12.00
podanie informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowychdo 25 lipca 2023 r.
wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęciado 27 lipca 2023 r

rekrutacja uzupełniająca

od 25 lipca 2023 r. do 28 lipca 2023 r do godz. 15:00

*terminy rekrutacji dla woj. podlaskiego

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 4

CUKIERNIK

            Cukiernik to osoba obdarzona kulinarną pasją, zmysłem smaku i bogatą wyobraźnią. Trudno o lepsze uwieńczenie ważnych uroczystości niż misternie zdobiony tort czy kolorowe muffiny. Jeśli posiadasz zamiłowanie do wypieków i chciałbyś wykonywać jeden z najsłodszych zawodów świata, to zawód właśnie dla ciebie.

          Praca cukiernika to przede wszystkim wytwarzanie wszelkiego rodzaju smakołyków – ciast, ciasteczek, czekolad, a także finezyjnie dekorowanych tortów i innych deserów, które powinny nie tylko rozpieszczać podniebienia klientów, ale również zachwycać ich swoim wyglądem. Cukiernik dba o swoje miejsce pracy oraz materiały z jakimi pracuje. Do jego obowiązków należy nadzór nad zaopatrzeniem miejsca pracy we wszystkie niezbędne produkty, wybór najlepszych jakościowo składników, dbanie o urządzenia i narzędzia swojej pracy.

       Cukiernik dba o należyte przechowywanie produktów spożywczych,  zna dokładne proporcje tworzenia wyrobów cukierniczych oraz różnorodne przepisy, dopasowane do różnych okazji i wymagań klientów. W zawodzie tym istotna jest wyobraźnia, umiejętność modyfikowania przepisów, dostosowywania ich do okoliczności. Dobry cukiernik umie również realizować swoje autorskie pomysły. Jest to zawód dla ludzi z wyobraźnią. Istotne są również zdolności manualne, niezbędne przy dekorowaniu tworzonych deserów. Zawód cukiernika może okazać się dobrym wyborem również z tego względu, że daje wiele potencjalnych możliwości zatrudnienia.

OKRES NAUKI: 3 lata

PREDYSPOZYCJE  ZAWODOWE

Zawód cukiernik powinny wybrać osoby, które:

 • interesują się nowoczesnymi trendami w cukiernictwie,
 • mają wyobraźnię, zmysł estetyczny i smakowy,
 • posiadają zdolności manualne,
 • są kreatywne i operatywne w działaniu,
 • lubią pracować w zespole,
 • są dokładne i cierpliwe,
 • zainteresowane są pracą w zakładach cukierniczych i spożywczych w Polsce i za granicą,
 • chcą awansować i  rozwijać się,
 • mają poczucie odpowiedzialności.

PRAKTYCZNE UMIEJETNOŚCI ZAWODOWE

 W trakcie nauki nauczysz się:

 • stosowania maszyn i urządzeń w produkcji wyrobów cukierniczych,
 • magazynowania surowców, półproduktów i wyrobów cukierniczych,
 • sporządzania półproduktów i wyrobów cukierniczych,
 • wykonywania dekoracji wyrobów cukierniczych,
 • stosowania receptur cukierniczych,
 • planowania i kalkulowania kosztów produkcji,
 • współpracy w zespole,
 • komunikacji interpersonalnej,
 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

ŚCIEŻKA KARIERY  I KWALIFIKACJI JAKIE UMOŻLIWIA SZKOŁA

 

 • tytuł cukiernika,
 • świadectwo potwierdzające kwalifikację:

 SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych,

 • Absolwenci Branżowej Szkoły I Stopnia po potwierdzeniu kwalifikacji SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych mogą kontynuować naukę w Branżowej Szkole II Stopnia, w celu uzyskania dyplomu technika technologii żywności po potwierdzeniu kwalifikacji SPC.07. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych.

DODATKOWE DOSKONALENIE ZAWODOWE

       Szkoła realizuje liczne projekty realizowane z funduszy europejskich. Uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia mają możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji i doskonalenia  umiejętności dzięki uczestnictwu w szkoleniach i warsztatach gastronomicznych, kursach, spotkaniach z mistrzami kuchni, wycieczkach zawodowych na terenie miasta, kraju i za granicą.

STANOWISKA PRACY

Absolwent może podejmować pracę  jako:

 • cukiernik,
 • pracownik branży spożywczej.

MIEJSCE PRACY

 • zakłady przetwórstwa spożywczego, produkujące wyroby cukiernicze i ciastkarskie,
 • ciastkarnie,
 • cukiernie,
 • restauracje,
 • hotele,
 • manufaktury słodyczy, gdzie odbywają się widowiskowe pokazy, podczas których na oczach klientów wytwarzane są kolorowe cukierki, lizaki itp.
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

 

KUCHARZ

           Kucharz jest to zawód dla osób z powołaniem, trudno bowiem osiągnąć dobre rezultaty nie posiadając talentu kulinarnego i nie podchodząc do tego zajęcia z prawdziwą pasją. Od kandydata oczekuje się bogatej wyobraźni i pomysłowości. Odnosi się to zarówno do umiejętności wymyślania i tworzenia nowych potraw, ich modyfikowania, jak również nowatorskiego dekorowania. Wizualna strona potrawy niejednokrotnie ma ogromny wpływ na jej ocenę, a serwowane potrawy będą wyglądać jak dzieła sztuki.

              Niezwykle ważna dla zawodu kucharza jest dobra organizacja pracy, wrażliwość smakowa, wyobraźnia oraz zmysł artystyczno - estetyczny. Dzięki tym cechom każda stworzona potrawa, deser czy napój staje się dziełem sztuki zarówno dla oczu jak i dla podniebienia. Zadania zawodowe kucharza  - to wszystkie czynności związane z przygotowywaniem potraw i napojów w różnorodnych zakładach gastronomicznych i przedsiębiorstwach, zajmujących się sporządzaniem oraz produkcją wyrobów i półproduktów kulinarnych.

        Kucharz zajmuje się również przygotowywaniem potraw pochodzących z różnych stron świata lub regionu oraz dań dostosowanych do indywidualnych okoliczności i wymagań klientów. Posiada wiedzę odnośnie kultur kulinarnych, właściwego stosowania produktów spożywczych, odpowiedniego łączenia składników, jak również serwowania potraw, deserów, napojów i dodatków. Do zadań kucharza należy również podawanie dań w najbardziej atrakcyjnej i wyszukanej formie. W gestii kucharza znajduje się także układanie menu oraz zarządzanie wydatkami na produkty spożywcze.

      Wiedza zdobyta w szkole jest istotna, ale najważniejsze są umiejętności praktyczne nabywane na zajęciach w Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 3 Zespołu Szkół Gastronomicznych w Białymstoku.

       
OKRES NAUKI: 3 lata

PREDYSPOZYCJE  ZAWODOWE

Zawód kucharz powinny wybrać osoby, które:

 • interesują się nowoczesnymi trendami w gastronomii,
 • mają wyobraźnię, zmysł estetyczny i smakowy,
 • są kreatywne i operatywne w działaniu,
 • lubią pracować w zespole,
 • są zainteresowane pracą w zakładach gastronomicznych w Polsce i za granicą,
 • chcą awansować i  rozwijać się,
 • mają poczucie odpowiedzialności.

PRAKTYCZNE UMIEJETNOŚCI ZAWODOWE

 W trakcie nauki nauczysz się:

 • oceniać jakość produktów,
 •  przechowywać żywność,
 •  obróbki produktów i przygotowania stanowiska pracy,
 •  obsługi sprzętu gastronomicznego,
 •  przygotowania dań zimnych, gorących i podstawowych deserów,
 •  wydawania dań,
 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

ŚCIEŻKA KARIERY  I KWALIFIKACJI JAKIE UMOŻLIWIA SZKOŁA

 • tytuł kucharza,
 • świadectwo potwierdzające kwalifikację:

 HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań,

 • Absolwenci Branżowej Szkoły I Stopnia po potwierdzeniu kwalifikacji HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań, mogą kontynuować naukę w Branżowej Szkole II Stopnia, w celu uzyskania dyplomu technika żywienia i usług gastronomicznych po potwierdzeniu kwalifikacji HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.

DODATKOWE DOSKONALENIE ZAWODOWE

        Szkoła realizuje liczne projekty realizowane z funduszy europejskich. Uczniowie Branżowej Szkoły  I Stopnia mają możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji i doskonalenia  umiejętności dzięki uczestnictwu w szkoleniach i warsztatach gastronomicznych, kursach, spotkaniach z mistrzami kuchni, wycieczkach zawodowych na terenie miasta, kraju i za granicą.

STANOWISKA PRACY

Absolwent może podejmować pracę  jako:

 • kucharz,
 • szef kuchni (w wyniku zdobytego doświadczenia),
 • pracownik w branży gastronomicznej.

MIEJSCE PRACY

 • restauracje,
 • hotele,
 • zakłady gastronomiczne,
 • stołówki,
 • ośrodki wypoczynkowe,
 • działalność cateringowa i obsługiwać prywatne imprezy,
 • prowadzić własną działalność gospodarczą na rzecz zakładów gastronomicznych i indywidualnych zleceniodawców.

 

Opracowała: Anna Antoniak

ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH

        Zespół Szkół Gastronomicznych to szkoła, w której łączymy 75-letnią tradycję, związaną z praktycznym kształceniem młodzieży i promującą kuchnię polską, regionalną i europejską z nowoczesną ofertą edukacyjną. Proponowane przez nas kierunki kształcenia wychodzą naprzeciw wymaganiom współczesnego rynku pracy.

       Zajęcia prowadzi wykwalifikowana, doświadczona kadra nauczycieli, bardzo dobrze przygotowująca do egzaminów zewnętrznych. Od wielu lat ZSG znajduje się w czołówce rankingu szkół zawodowych w regionie i kraju. Uczniowie osiągają wysoką zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. O wiarygodności w zdobywaniu wiedzy, w serdecznej i życzliwej atmosferze mogą świadczyć kolejne pokolenia młodych ludzi, które podejmują naukę w szkole, często kontynuując rodzinne tradycje.

 

BAZA SZKOŁY

      Zespół Szkół Gastronomicznych posiada bardzo nowoczesną i doskonale wyposażoną bazę dydaktyczną w regionie, dzięki realizacji projektu ,,Gastronomik Białystok. Przepis na sukces.’’ Oprócz tego mamy pracownie komputerowe, centrum multimedialne, bibliotekę, czytelnię, salę gimnastyczną, siłownię nowe boisko wielofunkcyjne, stołówkę i bufet. Swoje pasje i umiejętności praktyczne młodzież rozwija i nabywa w Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 3, które jest częścią Zespołu Szkół Gastronomicznych. Młodzież spoza Białegostoku znajduje zakwaterowanie w bursie szkolnej oraz internatach na terenie miasta.

 

WSPÓŁPRACA Z PRACODAWCAMI

         W Zespole Szkół Gastronomicznych kształcenie zawodowe opiera się nie tylko na zajęciach teoretycznych, ale przede wszystkim, na praktycznej nauce zawodu. W ramach projektu ,,Gastronomik Białystok - spotkanie ze smakiem’’ szkoła od wielu lat ściśle współpracuje z pracodawcami i z firmami branży gastronomiczno – hotelarskiej. Stawiamy też  na rozwój doradztwa zawodowego. Organizujemy spotkania z pracodawcami (często naszymi absolwentami), który odnieśli sukces w branży w naszym regionie oraz kraju. Pracodawcy dzielą się swoją pasją kulinarną, nowatorskimi metodami pracy i cennym  doświadczeniem z naszymi uczniami, rozbudzając w nich motywację do osiągania sukcesu. Młodzież pod okiem Mistrzów może doskonalić swój kunszt kulinarny.

         Podczas warsztatów kulinarnych nabywają nie tylko umiejętności zawodowe, ale również kształtują niezbędne w tym zawodzie postawy i umiejętności ponad zawodowe, takie jak: pewność siebie, umiejętność współpracy w grupie, komunikatywność, oraz umiejętność zaprezentowania swoich umiejętności szerszemu gronu odbiorców, np. w ramach pokazów kulinarnych. Dzięki takiej współpracy z pracodawcami  nasi  uczniowie już w trakcie nauki znajdują zatrudnienie. Pozwala im to na szybkie wejście na rynek pracy, praktyczne rozwijanie swoich umiejętności oraz niezależność.

 

KONKURSY

           Nasi uczniowie odnoszą sukcesy  w regionalnych i krajowych konkursach gastronomicznych.  Dzięki zaangażowaniu nauczycieli w proces edukacyjny, młodzież chętnie wykazuje swoje umiejętności kulinarne w konkursach branżowych i przedsięwzięciach cateringowych. Szkoła jest organizatorem Konkursu Gastronomicznego oraz okręgowych eliminacji ,,Olimpiady Wiedzy o Żywieniu” . Młodzież uczestniczy ponadto w  Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik oraz konkursie ,,Poznaj swoje prawa pracy’’. Uczniowie mogą również korzystać z międzynarodowych wymian i praktyk na terenie krajów Unii Europejskiej.

 

PRESTIŻOWE WYRÓŻNIENIA PRZYZNAWANE DLA ZSG:

 • IV miejsce w Rankingu Techników Białystok (2020 r.),
 • III miejsce w Rankingu Techników Białystok (2019 r.),
 • III miejsce w Rankingu Techników Białystok (2018 r.),
 • VI miejsce w Rankingu Techników Białystok (2017r.).

Kursy podnoszące kwalifikacje i umiejętności (w ramach projektu ,,Gastronomik- Białystok przepis na sukces’’ w latach 2017/2022):

 • kuchnia molekularna,
 • nowe technologie w gastronomii,
 • Carving,
 • barista,
 • barman,
 • kelner - mistrz sugestii,
 • torty w stylu angielskim,
 • dekoracje z karmelu,
 • figurki marcepanowe,
 • ryby i owoce morza,
 • desery,
 • kuchnia bankietowa,
 • kurs na prawo jazdy kategorii B,
 • kursy językowe,
 • wycieczki zawodowe,
 • płatne staże u pracodawców,
 • spotkania z pracodawcami,
 • konferencje zawodowe.

Zespół Szkół Gastronomicznych w dalszym ciągu zamierza pozyskiwać środki z funduszy unijnych i realizować kursy i szkolenia dla naszych uczniów i nauczycieli.

 

KOŁA ZAINTERESOWAŃ

 • teatralne,
 • koło języka migowego,
 • koło psychologiczne,
 • szkolne koło wolontariatu,
 • szkolne koło Caritas,

Uczniowie mogą realizować swoje zainteresowania sportowe w następujących dyscyplinach:

 • lekkoatletyka,
 • piłka siatkowa,
 • piłka ręczna,
 • tenis stołowy,
 • sekcja sportów siłowych i karate,
 • koło szachowe,
 • futsal,
 • piłka koszykowa,
 • aerobik rekreacyjny.

           Nasza szkoła posiada bogatą ofertę kierunków gastronomicznych dla osób, które pragną rozpocząć przygodę ze sztuką kulinarną oraz  dbających o zdrowy tryb życia. Rozwijający się prężnie przemysł turystyczny oraz moda na „zdrową kuchnię” stwarzają duże możliwości rozwoju i czynią nasze kierunki bardzo atrakcyjnymi na polskim rynku pracy.

Opracowała: Anna Antoniak

BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA NR 4

TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI

      Technik technologii żywności to zawód dla zainteresowanych produkcją żywności i jej jakością, dający bardzo szerokie możliwości zatrudnienia w branży spożywczej. Na tym kierunku  zapoznasz się z procesem produkcji produktów spożywczych, zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz systemów zapewnienia jakości zdrowotnej żywności.

        Dowiesz się również jak planować, organizować oraz nadzorować proces ich wytwarzania, od momentu przyjęcia surowców do zakładu, aż do uzyskania gotowych wyrobów. Poznasz nowoczesne jak i tradycyjne techniki i technologie produkcji żywności.

       Zdobędziesz niezbędną wiedzę z zakresu właściwej oceny jakościowej wyrobów. Będziesz uczestniczyć w opracowywaniu receptur, instrukcji technologicznych oraz norm zakładowych dla wyrobu, wdrażając je do produkcji i wykonując specjalistyczne analizy (fizyczne, chemiczne, mikrobiologiczne) surowców, półproduktów i wyrobów gotowych w warunkach laboratoryjnych.

OKRES NAUKI: 2 lata.

PREDYSPOZYCJE  ZAWODOWE

Technik technologii żywności powinny wybrać osoby, które:

 • interesują się nowoczesnymi trendami w cukiernictwie, żywieniu i gastronomii,
 • interesują się zdrowym odżywianiem oraz wytwarzaniem żywności wysokiej jakości,
 • mają wyobraźnię, zmysł estetyczny i smakowy,
 • są kreatywne i operatywne w działaniu,
 • lubią pracować w zespole,
 • są zainteresowane pracą w zakładach spożywczych w Polsce i za granicą,
 • chcą awansować i  rozwijać się,
 • mają poczucie odpowiedzialności.

PRAKTYCZNE UMIEJETNOŚCI ZAWODOWE

 W trakcie nauki nauczysz się:

 • wytwarzania produktów spożywczych,
 • organizowania przebiegu procesów technologicznych w przetwórstwie spożywczym,
 • nadzorowania przebiegu procesów technologicznych w przetwórstwie spożywczym,
 • kontrolowania jakości żywności na każdym etapie jej produkcji,
 • opracowywania receptur żywnościowych,
 • nowoczesnych i tradycyjnych technik i technologii produkcji żywności,
 • prowadzenia badań i prób przy wdrażaniu nowych artykułów spożywczych,
 • obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych do produkcji wyrobów spożywczych,
 • organizowania i nadzorowania przebiegu procesów technologicznych w przetwórstwie spożywczym,
 • języka obcego zawodowego.

ŚCIEŻKA KARIERY  I KWALIFIKACJI JAKIE UMOŻLIWIA SZKOŁA

 

 • tytuł technika technologii żywności,
 • świadectwo potwierdzające kwalifikację:

 SPC.07. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych,

 • uzyskanie wykształcenia średniego branżowego i świadectwa maturalnego.

DODATKOWE DOSKONALENIE ZAWODOWE

        Szkoła realizuje liczne projekty realizowane z funduszy europejskich. Uczniowie Branżowej Szkoły II Stopnia mają możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji i doskonalenia  umiejętności dzięki uczestnictwu w szkoleniach i warsztatach gastronomicznych, kursach, spotkaniach z mistrzami kuchni, wycieczkach zawodowych na terenie miasta, kraju i za granicą.

STANOWISKA PRACY

Absolwent może podejmować pracę  jako technik technologii żywności w:

 • laboratoriach przemysłu spożywczego (laborant),
 • w zakładach gastronomicznych,
 • na stanowiskach pracy związanych z analizą i produkcją żywności,
 • przedsiębiorstwach zajmującym się przetwórstwem, produkcją lub dystrybucją produktów spożywczych,
 • może prowadzić własną działalność gospodarczą.

MIEJSCE PRACY

 • przedsiębiorstwa przetwórstwa spożywczego różnych branż np. mięsnej, cukierniczej, piekarskiej, mleczarskiej,
 • instytucje zajmujące się badaniem i oceną żywności i laboratoriach analizy żywności,
 • placówki handlowe prowadzące sprzedaż artykułów spożywczych,
 • firmy zajmujące się przechowaniem i dystrybucją żywności,
 • zakłady żywienia zbiorowego,
 • ośrodki turystyczno-wypoczynkowe,
 • prowadzić własną działalność gospodarczą w branży spożywczej.

STUDIA

     Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu maturalnego absolwenci mogą kontynuować naukę i doskonalić swoje umiejętności w ramach studiów licencjackich i magisterskich na dowolnych kierunkach.

 

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

        Technik żywienia i usług gastronomicznych to idealny zawód dla osób chcących realizować swoje pasje kulinarne i poznawać tajniki sztuki kulinarnej oraz  chcących zdobyć dobrze płatny i poszukiwany na rynku pracy zawód.

          Uczeń kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych potrafi zorganizować kompleksowo obsługę imprez gastronomicznych. Zajmuje się także przygotowywaniem pełnych posiłków, zarówno codziennych jak i okolicznościowych. Przygotowuje również potrawy i napoje na przyjęcia, dbając o wysoki standard swoich usług. Wykonując swoje zadania zawodowe dba o właściwe bezpieczeństwo zdrowotne sporządzanych potraw i napojów, przestrzegając procedur obowiązujących w gastronomii. Przestrzega także zasad racjonalnego żywienia.  Stale aktualizuje swoją wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe szczególnie w zakresie towaroznawstwa żywności i nowych technologii stosowanych w gastronomii.

OKRES NAUKI: 2 lata.

PREDYSPOZYCJE  ZAWODOWE

Technik żywienia i usług gastronomicznych powinny wybrać osoby, które:

 • interesują się nowoczesnymi trendami w żywieniu i gastronomią,
 • mają wyobraźnię i zmysł estetyczny,
 • są kreatywne i operatywne w działaniu,
 • lubią pracować w zespole,
 • są zainteresowane pracą w renomowanych restauracjach w Polsce i za granicą,
 • chcą awansować i  rozwijać się.

PRAKTYCZNE UMIEJETNOŚCI ZAWODOWE

 W trakcie nauki nauczysz się:

 • przygotowywania i dekoracji potraw oraz napojów,
 • stosowania receptur gastronomicznych,
 • układania i oceny jadłospisów,
 • organizacji imprez okolicznościowych i usług cateringowych,
 • stosowania technik nakrywania stołu,
 • współpracy w zespole,
 • obsługi specjalistycznych programów komputerowych,
 • planowania i kalkulowania kosztów produkcji,
 • wykorzystywania nowoczesnych urządzeń gastronomicznych do przygotowywania i serwowania potraw,
 • przechowywania i utrwalania żywności,
 • języka obcego zawodowego.

ŚCIEŻKA KARIERY  I KWALIFIKACJI JAKIE UMOŻLIWIA SZKOŁA

 • tytuł technika żywienia i usług gastronomicznych,
 • świadectwo potwierdzające kwalifikację:

HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych,

 • uzyskanie wykształcenia średniego branżowego i świadectwa maturalnego.

DODATKOWE DOSKONALENIE ZAWODOWE

           Szkoła realizuje liczne projekty realizowane z funduszy europejskich. Uczniowie Branżowej Szkoły II Stopnia mają możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji i doskonalenia  umiejętności dzięki uczestnictwu w szkoleniach i warsztatach gastronomicznych, kursach, spotkaniach z mistrzami kuchni, wycieczkach zawodowych na terenie miasta, kraju i za granicą.

STANOWISKA PRACY

Absolwent może podejmować pracę  jako:

 • szef kuchni, kucharz w: restauracjach, hotelach, pensjonatach, zakładach żywienia zbiorowego, gospodarstwach agroturystycznych i innych,
 • kierownik do spraw żywienia w zakładach gastronomicznych,
 • manager do spraw planowania i organizacji usług gastronomicznych,
 • manager zakładu gastronomicznego,
 • organizator imprez okolicznościowych,
 • mistrz sztuki kulinarnej,
 • pracownik firmy cateringowej,
 • doradca w zakresie prawidłowego żywienia,
 • organizator usług cateringowych,
 • pracownik ruchomej bazy gastronomicznej: lotniczej, morskiej, kolejowej,
 • prowadzić własną działalność.

MIEJSCE PRACY

 • restauracje, kawiarnie i bary szybkiej obsługi,
 • zakłady gastronomiczne,
 • pensjonaty, domy wczasowe,
 • stołówki szkolne, szpitalne i sanatoryjne,
 • firmy cateringowe,
 • zakłady spożywcze,
 • prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług gastronomicznych.

STUDIA

   Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu maturalnego absolwenci mogą kontynuować naukę i doskonalić swoje umiejętności w ramach studiów licencjackich i magisterskich na dowolnych kierunkach.

 

Opracowała: Anna Antoniak