Technik żywienia i usług gastronomicznych to idealny zawód dla osób chcących realizować swoje pasje kulinarne i poznawać tajniki sztuki kulinarnej oraz  chcących zdobyć dobrze płatny i poszukiwany na rynku pracy zawód.

          Uczeń kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych potrafi zorganizować kompleksowo obsługę imprez gastronomicznych. Zajmuje się także przygotowywaniem pełnych posiłków, zarówno codziennych jak i okolicznościowych. Przygotowuje również potrawy i napoje na przyjęcia, dbając o wysoki standard swoich usług. Wykonując swoje zadania zawodowe dba o właściwe bezpieczeństwo zdrowotne sporządzanych potraw i napojów, przestrzegając procedur obowiązujących w gastronomii. Przestrzega także zasad racjonalnego żywienia.  Stale aktualizuje swoją wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe szczególnie w zakresie towaroznawstwa żywności i nowych technologii stosowanych w gastronomii.

OKRES NAUKI: 5 lat

PREDYSPOZYCJE  ZAWODOWE

Technik żywienia i usług gastronomicznych powinny wybrać osoby, które:

 • interesują się nowoczesnymi trendami w żywieniu i gastronomią,
 • mają wyobraźnię i zmysł estetyczny,
 • są kreatywne i operatywne w działaniu,
 • lubią pracować w zespole,
 • są zainteresowane pracą w renomowanych restauracjach w Polsce i za granicą,
 • chcą awansować i  rozwijać się.

PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE

 W trakcie nauki nauczysz się:

 • oceniać jakość produktów i żywności,
 • przechowywać żywność,
 • obróbki produktów i przygotowania stanowiska pracy,
 • obsługi sprzętu gastronomicznego,
 • przygotowania dań zimnych, gorących i podstawowych deserów,
 • wydawania dań,
 • planowania żywienia z uwzględnieniem alternatywnego sposobu żywienia,
 • organizowania żywienia w produkcji gastronomicznej,
 • wykonywania usług gastronomicznych,
 • organizacji imprez okolicznościowych i usług cateringowych,
 • ekspedycji potraw i napojów,
 • stosowania receptur gastronomicznych,
 • układania i oceny jadłospisów,
 • stosowania technik nakrywania stołu,
 • współpracy w zespole,
 • obsługi specjalistycznych programów komputerowych,
 • planowania i kalkulowania kosztów produkcji,
 • języka obcego zawodowego.

ŚCIEŻKA KARIERY  I KWALIFIKACJI JAKIE UMOŻLIWIA SZKOŁA 

 • tytuł technika żywienia i usług gastronomicznych,
 • świadectwo potwierdzające kwalifikacje:

HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań,

HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych,

 • świadectwo maturalne i kontynuacja nauki na studiach wyższych.

DODATKOWE DOSKONALENIE ZAWODOWE

           Szkoła realizuje liczne projekty realizowane z funduszy europejskich. Uczniowie Technikum Gastronomicznego mają możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji i doskonalenia  umiejętności dzięki uczestnictwu w szkoleniach i warsztatach gastronomicznych, kursach, spotkaniach z mistrzami kuchni, wycieczkach zawodowych na terenie miasta, kraju i za granicą.

STANOWISKA PRACY

Absolwent może podejmować pracę  jako:

 • szef kuchni, kucharz w: restauracjach, hotelach, pensjonatach, zakładach żywienia zbiorowego, gospodarstwach agroturystycznych i innych,
 • kierownik do spraw żywienia w zakładach gastronomicznych,
 • manager do spraw planowania i organizacji usług gastronomicznych,
 • manager zakładu gastronomicznego,
 • organizator imprez okolicznościowych,
 • mistrz sztuki kulinarnej,
 • pracownik firmy cateringowej,
 • doradca w zakresie prawidłowego żywienia,
 • organizator usług cateringowych,
 • pracownik ruchomej bazy gastronomicznej: lotniczej, morskiej, kolejowej,
 • prowadzić własną działalność.

MIEJSCE PRACY

 • restauracje, kawiarnie i bary szybkiej obsługi,
 • zakłady gastronomiczne,
 • pensjonaty, domy wczasowe,
 • stołówki szkolne, szpitalne i sanatoryjne,
 • firmy cateringowe,
 • zakłady spożywcze,
 • prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług gastronomicznych.

STUDIA

      Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu maturalnego absolwenci mogą kontynuować naukę i doskonalić swoje umiejętności w ramach studiów licencjackich i magisterskich na dowolnych kierunkach.

           Technik usług kelnerskich to zawód, który w ostatnich latach zyskuje coraz większą popularność i jest poszukiwany na rynku pracy. Spowodowane jest to rosnącym zainteresowaniem konsumentów usługami gastronomicznymi oraz organizowaniem przyjęć rodzinnych, biznesowych oraz korzystaniem z cateringu.

         Praca technika usług kelnerskich polega na profesjonalnej obsłudze konsumentów. Są odpowiedzialni za odpowiednie przyjęcie gości, właściwą atmosferę w zakładzie gastronomicznym, są „żywą reklamą” zakładu gastronomicznego. Zakres obejmuje m.in. powitanie gości, pomoc w wyborze stolika, przedstawienie menu i udzielenie stosownych informacji odnośnie potraw i napojów będących w karcie, przyjęcie zamówienia i jego realizację zgodnie ze standardami obsługi konsumenta. Do jego zadań należy również przygotowanie potraw i napojów w części handlowo-usługowej zakładu gastronomicznego. W swojej pracy stosuje różne metody obsługi np. serwis angielski, francuski, niemiecki, rosyjski. Jego profesjonalizm, przyjazne nastawienie do ludzi, życzliwość i wyrozumiałość przyczyniają się do częstego korzystania gości z usług gastronomicznych. Absolwenci mogą dodatkowo zdobyć zawód baristy, barmana lub sommeliera, uzupełniając wiedzę i kształcąc umiejętności na kursach.

OKRES NAUKI: 5 lat

PREDYSPOZYCJE  ZAWODOWE

Technik usług kelnerskich powinny wybrać osoby, które:

 • interesują się nowoczesnymi trendami w gastronomii,
 • mają wyobraźnię oraz zmysł estetyczny,
 • są kreatywne i operatywne w działaniu,
 • mają miłą aparycję oraz wysoką kulturę osobistą,
 •  są uprzejmi i cierpliwi,
 • łatwo nawiązują kontakt z ludźmi,
 • lubią pracować w zespole,
 • są zainteresowane pracą w zakładach gastronomicznych w Polsce i za granicą,
 • chcą awansować i  rozwijać się,
 • mają poczucie odpowiedzialności,
 • posługują się językami obcymi.

PRAKTYCZNE UMIEJETNOŚCI ZAWODOWE

 W trakcie nauki nauczysz się:

 • sporządzania potraw i napojów w części handlowo-usługowej zakładu gastronomicznego,
 • wykonywania czynności związanych obsługiwaniem gości,
 • rozliczania usług kelnerskich i gastronomicznych,
 • planowania i organizowania dodatkowych usług gastronomicznych,
 • planowania i nadzorowania pracy kelnera,
 • przygotowywania sal okolicznościowych i konferencyjnych do obsługi gości,
 • planowania i sporządzania karty menu,
 • rezerwacji usług gastronomicznych,
 • udzielania informacji gastronomicznej,
 • stosowania technik nakrywania stołu,
 • rozliczania usług gastronomicznych i kelnerskich,
 • promocji oraz sprzedaży usług,
 • obsługi konsumenta,
 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej. 

ŚCIEŻKA KARIERY  I KWALIFIKACJI JAKIE UMOŻLIWIA SZKOŁA 

 • tytuł technika usług kelnerskich,
 • świadectwo potwierdzające kwalifikacje:

HGT.01.Wykonywanie usług kelnerskich,

HGT.11.Organizacja usług gastronomicznych,

 • świadectwo maturalne i kontynuacja nauki na studiach wyższych.

DODATKOWE DOSKONALENIE ZAWODOWE

Szkoła realizuje liczne projekty realizowane z funduszy europejskich. Uczniowie Technikum Gastronomicznego mają możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji i doskonalenia  umiejętności dzięki uczestnictwu w szkoleniach i warsztatach gastronomicznych, kursach, spotkaniach z mistrzami kuchni, wycieczkach zawodowych na terenie miasta, kraju i za granicą.

STANOWISKA PRACY

Absolwent może podejmować pracę  jako:

 • kelner,
 • szef obsługi kelnerskiej,
 • barman,
 • organizator usług cateringowych,
 • koordynator ślubny,
 • manager zakładu gastronomicznego,
 • organizator imprez okolicznościowych.

MIEJSCE PRACY

 • restauracje, kawiarnie, pensjonaty i domy wczasowe,
 •  zakłady gastronomiczne,
 • centra biznesowe,
 • domy weselne,
 • może prowadzić własną działalność gospodarczą na rzecz zakładów gastronomicznych i indywidualnych zleceniodawców.

STUDIA

         Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu maturalnego absolwenci mogą kontynuować naukę i doskonalić swoje umiejętności w ramach studiów licencjackich i magisterskich na dowolnych kierunkach.

           Kucharz jest to zawód dla osób z powołaniem, trudno bowiem osiągnąć dobre rezultaty nie posiadając talentu kulinarnego i nie podchodząc do tego zajęcia z prawdziwą pasją. Od kandydata oczekuje się bogatej wyobraźni i pomysłowości. Odnosi się to zarówno do umiejętności wymyślania i tworzenia nowych potraw, ich modyfikowania, jak również nowatorskiego dekorowania. Wizualna strona potrawy niejednokrotnie ma ogromny wpływ na jej ocenę, a serwowane potrawy będą wyglądać jak dzieła sztuki.

              Niezwykle ważna dla zawodu kucharza jest dobra organizacja pracy, wrażliwość smakowa, wyobraźnia oraz zmysł artystyczno - estetyczny. Dzięki tym cechom każda stworzona potrawa, deser czy napój staje się dziełem sztuki zarówno dla oczu jak i dla podniebienia. Zadania zawodowe kucharza  - to wszystkie czynności związane z przygotowywaniem potraw i napojów w różnorodnych zakładach gastronomicznych i przedsiębiorstwach, zajmujących się sporządzaniem oraz produkcją wyrobów i półproduktów kulinarnych.

        Kucharz zajmuje się również przygotowywaniem potraw pochodzących z różnych stron świata lub regionu oraz dań dostosowanych do indywidualnych okoliczności i wymagań klientów. Posiada wiedzę odnośnie kultur kulinarnych, właściwego stosowania produktów spożywczych, odpowiedniego łączenia składników, jak również serwowania potraw, deserów, napojów i dodatków. Do zadań kucharza należy również podawanie dań w najbardziej atrakcyjnej i wyszukanej formie. W gestii kucharza znajduje się także układanie menu oraz zarządzanie wydatkami na produkty spożywcze.

      Wiedza zdobyta w szkole jest istotna, ale najważniejsze są umiejętności praktyczne nabywane na zajęciach w Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 3 Zespołu Szkół Gastronomicznych w Białymstoku.

       
OKRES NAUKI: 3 lata

PREDYSPOZYCJE  ZAWODOWE

Zawód kucharz powinny wybrać osoby, które:

 • interesują się nowoczesnymi trendami w gastronomii,
 • mają wyobraźnię, zmysł estetyczny i smakowy,
 • są kreatywne i operatywne w działaniu,
 • lubią pracować w zespole,
 • są zainteresowane pracą w zakładach gastronomicznych w Polsce i za granicą,
 • chcą awansować i  rozwijać się,
 • mają poczucie odpowiedzialności.

 

PRAKTYCZNE UMIEJETNOŚCI ZAWODOWE

 W trakcie nauki nauczysz się:

 • oceniać jakość produktów,
 •  przechowywać żywność,
 •  obróbki produktów i przygotowania stanowiska pracy,
 •  obsługi sprzętu gastronomicznego,
 •  przygotowania dań zimnych, gorących i podstawowych deserów,
 •  wydawania dań,
 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

ŚCIEŻKA KARIERY  I KWALIFIKACJI JAKIE UMOŻLIWIA SZKOŁA 

 • tytuł kucharza,
 • świadectwo potwierdzające kwalifikację:

 HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań,

 • Absolwenci Branżowej Szkoły I Stopnia po potwierdzeniu kwalifikacji HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań, mogą kontynuować naukę w Branżowej Szkole II Stopnia, w celu uzyskania dyplomu technika żywienia i usług gastronomicznych po potwierdzeniu kwalifikacji 12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.

DODATKOWE DOSKONALENIE ZAWODOWE

        Szkoła realizuje liczne projekty realizowane z funduszy europejskich. Uczniowie Branżowej Szkoły  I Stopnia mają możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji i doskonalenia  umiejętności dzięki uczestnictwu w szkoleniach i warsztatach gastronomicznych, kursach, spotkaniach z mistrzami kuchni, wycieczkach zawodowych na terenie miasta, kraju i za granicą.

STANOWISKA PRACY

Absolwent może podejmować pracę  jako:

 • kucharz,
 • szef kuchni (w wyniku zdobytego doświadczenia),
 • pracownik w branży gastronomicznej.

MIEJSCE PRACY

 • restauracje,
 • hotele,
 • zakłady gastronomiczne,
 • stołówki,
 • ośrodki wypoczynkowe,
 • działalność cateringowa i obsługiwać prywatne imprezy,
 • prowadzić własną działalność gospodarczą na rzecz zakładów gastronomicznych i indywidualnych zleceniodawców.

            Cukiernik to osoba obdarzona kulinarną pasją, zmysłem smaku i bogatą wyobraźnią. Trudno o lepsze uwieńczenie ważnych uroczystości niż misternie zdobiony tort czy kolorowe muffiny. Jeśli posiadasz zamiłowanie do wypieków i chciałbyś wykonywać jeden z najsłodszych zawodów świata, to zawód właśnie dla ciebie.

          Praca cukiernika to przede wszystkim wytwarzanie wszelkiego rodzaju smakołyków – ciast, ciasteczek, czekolad, a także finezyjnie dekorowanych tortów i innych deserów, które powinny nie tylko rozpieszczać podniebienia klientów, ale również zachwycać ich swoim wyglądem. Cukiernik dba o swoje miejsce pracy oraz materiały z jakimi pracuje. Do jego obowiązków należy nadzór nad zaopatrzeniem miejsca pracy we wszystkie niezbędne produkty, wybór najlepszych jakościowo składników, dbanie o urządzenia i narzędzia swojej pracy.

       Cukiernik dba o należyte przechowywanie produktów spożywczych,  zna dokładne proporcje tworzenia wyrobów cukierniczych oraz różnorodne przepisy, dopasowane do różnych okazji i wymagań klientów. W zawodzie tym istotna jest wyobraźnia, umiejętność modyfikowania przepisów, dostosowywania ich do okoliczności. Dobry cukiernik umie również realizować swoje autorskie pomysły. Jest to zawód dla ludzi z wyobraźnią. Istotne są również zdolności manualne, niezbędne przy dekorowaniu tworzonych deserów. Zawód cukiernika może okazać się dobrym wyborem również z tego względu, że daje wiele potencjalnych możliwości zatrudnienia.

OKRES NAUKI: 3 lata

PREDYSPOZYCJE  ZAWODOWE

Zawód cukiernik powinny wybrać osoby, które:

 • interesują się nowoczesnymi trendami w cukiernictwie,
 • mają wyobraźnię, zmysł estetyczny i smakowy,
 • posiadają zdolności manualne,
 • są kreatywne i operatywne w działaniu,
 • lubią pracować w zespole,
 • są dokładne i cierpliwe,
 • zainteresowane są pracą w zakładach cukierniczych i spożywczych w Polsce i za granicą,
 • chcą awansować i  rozwijać się,
 • mają poczucie odpowiedzialności.

PRAKTYCZNE UMIEJETNOŚCI ZAWODOWE

 W trakcie nauki nauczysz się:

 • stosowania maszyn i urządzeń w produkcji wyrobów cukierniczych,
 • magazynowania surowców, półproduktów i wyrobów cukierniczych,
 • sporządzania półproduktów i wyrobów cukierniczych,
 • wykonywania dekoracji wyrobów cukierniczych,
 • stosowania receptur cukierniczych,
 • planowania i kalkulowania kosztów produkcji,
 • współpracy w zespole,
 • komunikacji interpersonalnej,
 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

ŚCIEŻKA KARIERY  I KWALIFIKACJI JAKIE UMOŻLIWIA SZKOŁA 

 • tytuł cukiernika,
 • świadectwo potwierdzające kwalifikację:

 SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych,

 • Absolwenci Branżowej Szkoły I Stopnia po potwierdzeniu kwalifikacji SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych mogą kontynuować naukę w Branżowej Szkole II Stopnia, w celu uzyskania dyplomu technika technologii żywności po potwierdzeniu kwalifikacji SPC.07. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych.

DODATKOWE DOSKONALENIE ZAWODOWE

       Szkoła realizuje liczne projekty realizowane z funduszy europejskich. Uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia mają możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji i doskonalenia  umiejętności dzięki uczestnictwu w szkoleniach i warsztatach gastronomicznych, kursach, spotkaniach z mistrzami kuchni, wycieczkach zawodowych na terenie miasta, kraju i za granicą.

STANOWISKA PRACY

Absolwent może podejmować pracę  jako:

 • cukiernik,
 • pracownik branży spożywczej.

MIEJSCE PRACY

 • zakłady przetwórstwa spożywczego, produkujące wyroby cukiernicze i ciastkarskie,
 • ciastkarnie,
 • cukiernie,
 • restauracje,
 • hotele,
 • manofaktury słodyczy, gdzie odbywają się widowiskowe pokazy, podczas których na oczach klientów wytwarzane są kolorowe cukierki, lizaki itp.
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

 

Zapraszamy do składania podań do następujących oddziałów: