Zapraszamy wszystkich uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych do wzięcia udziału w szkolnym konkursie historycznym „190 rocznica wybuchu Powstania Listopadowego”. Tematyka konkursu dotyczy wydarzeń i postaci związanych z tym zrywem narodowowyzwoleńczym Polaków.

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach:

- kategoria multimedialna,

- kategoria plastyczna.

Kategoria multimedialna:

- autorem pracy konkursowej może być tylko jedna osoba, która przygotuje jedną pracę – może być po jednej pracy z kategorii multimedialnej i plastycznej,

- praca ma mieć formę prezentacji złożonej maksymalnie z 20 slajdów (min 10 slajdów) w programie Microsoft Office Power Point, Prezi lub innym, pozwalającym tworzyć prezentacje multimedialne i umożliwić ich zapis na dysku komputera,

- prezentacja powinna być zgodna z tematem konkursu,

- w pracy powinny znaleźć się krótkie informacje tekstowe, obrazy, zdjęcia, wspomnienia, pamiętniki; prezentację mogą wzbogacać także: film, dźwięk, muzyka,

- praca powinna być opatrzona imieniem, nazwiskiem i numerem (nazwą) klasy autora, wykazem źródeł, z których korzystali uczniowie (mogą być też internetowe), nazwiskiem opiekuna– informacje te powinny znajdować na ostatnim (ostatnich) slajdach prezentacji.

- gotowe prace należy przesłać mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- ocenie podlegać będzie: zgodność z tematem konkursu, poprawność merytoryczna, różnorodność zaprezentowanych źródeł, zawansowanie techniczne,

- prezentacje wykonane niesamodzielnie, skopiowane, w całości lub częściowo nie będą oceniane.

- oceny dokona jury złożone z nauczycieli historii oraz informatyki.

Kategoria plastyczna:

- autorem pracy konkursowej może być tylko jedna osoba, która przygotuje jedną pracę – może być po jednej pracy z kategorii multimedialnej i plastycznej,

- praca plastyczna może być wykonana w dowolnej formie i dowolną techniką (plakat, rysunek, praca malarska, wyklejanka, kolaż, rzeźba, np. z gliny, masy solnej lub papierowej i innej),

- praca może zawierać portret, sceny bitewne lub inną tematykę, która mieści się w ramach tematu konkursu, a także fragmenty tekstu, fotografie, dokumenty biografie, dokumenty i inne informacje,

- w związku z bieżącą sytuacją epidemiologiczną, należy wykonać fotografie pracy (w przypadku pracy przestrzennej, w kilku ujęciach) i wysłać na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- do pracy powinna być dołączona informacja o jej autorze:  imię, nazwisko i numer (nazwę) klasy autora, źródło historyczne, które zainspirowało twórcę, ewentualnie źródła pochodzenia użytych dokumentów historycznych, nazwisko opiekuna (może to być nauczyciel historii lub inny, który zachęcił ucznia do wzięcia udziału w konkursie i otoczył go opieką merytoryczną w trakcie jego trwania),

- ocenie podlegać będzie zgodność z tematem konkursu, poprawność merytoryczna, technika wykonania, ze szczególnym uwzględnieniem oryginalności formy wykonania pracy.

Uwagi końcowe

- prace konkursowe należy przesłać do 27 listopada 2020 roku na wymienioną wyżej pocztę internetową,

- uczestnicy konkursu składając prace wyrażają jednocześnie zgodę na ich ewentualną publikację na stronie internetowej szkoły lub ekspozycję na terenie szkoły z zachowaniem praw autorskich,

- prace konkursowe będą oceniane przez jury złożone z nauczycieli historii, opiekunów świetlicy szkolnej, nauczyciela informatyki pod przewodnictwem p. Wojciecha Brańskiego,

- wyniki konkursu zostaną ogłoszone na początku grudnia 2020 roku,

- dodatkowe pytania, uwagi, wątpliwości powstałe w czasie trwania konkursu należy kierować do p. Wojciecha Brańskiego – przedstawiciela organizatorów na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Organizatorami konkursu są nauczyciele historii, biblioteki i informatyki.

Jest to też jedno z działań podjętych w ramach akcji „#Szkoła Pamięta”.

Wojciech Brański