W dniu 1 grudnia 2023r. w ZSG odbędzie Etap Okręgowy

Tematyka  wiodąca: Mięso i przetwory mięsne - technologia i zastosowanie w żywieniu.

Szczegóły : www.owoz.pl