Konkurs ma charakter otwarty z zastrzeżeniem ust. 2. Mogą w nim wziąć udział mieszkańcy Miasta Białystok, w tym dzieci, młodzież, rodziny, wspólnoty, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe oraz wszyscy, którzy są zainteresowani podtrzymaniem pięknej polskiej tradycji tworzenia szopek bożonarodzeniowych, zwani dalej „uczestnikami”.

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy