Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstok zaprasza dzieci (od IV klasy SP) i młodzież ze szkół średnich do udziału w wojewódzkim konkursie recytatorskim ph. "Wolność kocham i rozumiem". W tegorocznej edycji jury dokona oceny uczestników na podstawie przesłanych nagrań video.
Termin nadsyłania zgłoszeń i nagrań recytacji upływa 8.11.2020 r.

Podsumowanie konkursu odbędzie się 20.11.2020 r. o godz. 10.00 w Młodzieżowym Domu Kultury w Białymstoku.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w konkursie znajdują się w załączonym regulaminie oraz na stronie internetowej MDK: