I etap olimpiady (szkolny): 14 grudnia 2020 r. (poniedziałek), godz. 10.00 -etap przeprowadzimy zdalnie przy użyciu wybranej platformy internetowej.

II etap olimpiady (wojewódzki): 19 marca 2021r.

III etap olimpiady (ogólnopolski): 16 kwietnia 2021r., Centrala ZUS w  Warszawie

Zapraszamy do udziału w projekcie i olimpiadzie.

UWAGA: Została podjęta decyzja o przeprowadzeniu  testu próbnego, odbędzie się to we wtorek 8 grudnia 2020r. godz.10.00.

Więcej pod adresem :https://www.zus.pl/baza-wiedzy/lekcje-z-zus/o-projekcie-lekcje-z-zus

Zajrzyj na fanpage naszej Olimpiady                              

 Barbara Wysocka

 Zaproszenie jest adresowane do młodzieży mieszkającej na obszarze Programu - w Polsce są to województwa: podlaskie, lubelskie i podkarpackie oraz wschodnia część województwa mazowieckiego (podregion ostrołęcko-siedlecki). Zadaniem uczestników jest napisanie samodzielnego tekstu o wyjątkowej postaci z obszaru objętego Programem

Zapraszamy wszystkich uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych do wzięcia udziału w szkolnym konkursie historycznym „190 rocznica wybuchu Powstania Listopadowego”. Tematyka konkursu dotyczy wydarzeń i postaci związanych z tym zrywem narodowowyzwoleńczym Polaków.

Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstok zaprasza dzieci (od IV klasy SP) i młodzież ze szkół średnich do udziału w wojewódzkim konkursie recytatorskim ph. "Wolność kocham i rozumiem". W tegorocznej edycji jury dokona oceny uczestników na podstawie przesłanych nagrań video.
Termin nadsyłania zgłoszeń i nagrań recytacji upływa 8.11.2020 r.

Podsumowanie konkursu odbędzie się 20.11.2020 r. o godz. 10.00 w Młodzieżowym Domu Kultury w Białymstoku.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w konkursie znajdują się w załączonym regulaminie oraz na stronie internetowej MDK: