Ankieta ma na celu zapoznanie się z Państwa opiniami oraz doświadczeniami nauczania zdalnego podczas pandemii COVID-19, realizacji praktycznej nauki zawodu oraz wpływu pandemii na kształcenie i szkolenie zawodowe.

Niniejszy kwestionariusz jest udostępniany w ramach projektu europejskiego _„vWBL - Zdalne nauczanie w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego w miejscu pracy z wykorzystaniem symulacji rzeczywistych doświadczeń" _program Erasmus+,którego celem jest opracowanie kompleksowego i innowacyjnego szkolenia dla nauczycieli kształcenia i szkolenia zawodowego w zakresie zdalnego nauczania. Informacje zwrotne otrzymane od Państwa pomogą nam określić dalsze kierunki rozwoju rezultatów projektu vWBL i zasobów dla nauczycieli przydatnych w zdalnym nauczaniu.

ANKIETA

Wypełnienie kwestionariusza powinno zająć około 30 minut. Prosimy o wypełnienie kwestionariusza do 28 lutego 2021r.

Osoby, które wypełnią kwestionariusz i będą zainteresowane uczestnictwem w kolejnych działaniach projektowych vWBL, w tym wzięciem udziału w bezpłatnych dedykowanych szkoleniach dla nauczycieli kształcenia zawodowego za granicą, proszone są o pozostawienie swoich danych kontaktowych w kwestionariuszu w _Sekcji 7.

Strona internetowa projektu: https://www.vwbl.eu/pl [

Ankieta ma na celu zapoznanie się z Państwa opiniami oraz doświadczeniami nauczania zdalnego podczas pandemii COVID-19, realizacji praktycznej nauki zawodu oraz wpływu pandemii na kształcenie i szkolenie zawodowe. Niniejszy kwestionariusz jest udostępniany w ramach projektu europejskiego _„vWBL - Zdalne nauczanie w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego w miejscu pracy z wykorzystaniem symulacji rzeczywistych doświadczeń" _program Erasmus+,którego celem jest opracowanie kompleksowego i innowacyjnego szkolenia dla nauczycieli kształcenia i szkolenia zawodowego w zakresie zdalnego nauczania. Informacje zwrotne otrzymane od Państwa pomogą nam określić dalsze kierunki rozwoju rezultatów projektu vWBL i zasobów dla nauczycieli przydatnych w zdalnym nauczaniu. ANKIETA [1] Wypełnienie kwestionariusza powinno zająć około 30 minut. Prosimy o wypełnienie kwestionariusza do 28 lutego 2021r. Osoby, które wypełnią kwestionariusz i będą zainteresowane uczestnictwem w kolejnych działaniach projektowych vWBL, w tym wzięciem udziału w bezpłatnych dedykowanych szkoleniach dla nauczycieli kształcenia zawodowego za granicą, proszone są o pozostawienie swoich danych kontaktowych w kwestionariuszu w _Sekcji 7. Strona internetowa projektu: https://www.vwbl.eu/pl