Zapraszamy do wypełnienia krótkiej ankiety, dotyczące stanu zdrowia psychicznego w trakcie zdalnego nauczania. Jest ona naprawdę krótka, zawiera raptem kilka pytań, a opracowany później raport może przyczynić się do poprawy stanu zdrowia psychicznego wśród młodzieży oraz pozwoli zwrócić uwagę na skalę problemu. 

Link do ankiety: https://tripetto.app/run/VWEKGZ3DOQ