Uprzejmie informujemy, że w sekretariacie szkoły (wejście główne od ul. Knyszyńskiej) dostępne są zlecenia na badania sanitarno-epidemiologiczne dla kandydatów do klas pierwszych Technikum Gastronomicznego, Branżowej Szkoły I stopnia nr 4 i Branżowej Szkoły II stopnia nr 4.

 Bardzo prosimy o jak najszybsze zgłoszenie się po ww. skierowania w celu niezwłocznego wykonania badań, aby od 1 września 2023 r. uczestniczyć w zajęciach zawodowych.