Osoby które nie odebrały dokumentów w związku z zakończeniem nauki w Technikum Gastronomicznym, proszone są o ich odbiór w dniu 15 czerwca- w biurze CKZ.