W dniu 24.11.2023 r. słuchacze Branżowej Szkoły II Stopnia (klasa 3BSG i 1PTT - technik technologii żywności) w ramach zajęć m.in. z analizy żywności brali udział w ciekawym spotkaniu z pracownikami Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Białymstoku.Prelekcję wygłosiła Pani Alina Witkowska - Kierownik Wydziału Kontroli WIJHAR-S.

Pani Kierownik przybliżyła słuchaczom pojęcie jakości handlowej oraz akty prawne regulujące jakość handlową żywności, główne zadania Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz cele i zakres kontroli prowadzonych przez inspektorów IJHAR-S. Kolejną częścią spotkania było zapoznanie słuchaczy z wymaganiami dotyczącymi znakowania żywności, zarówno żywności w opakowaniu, jak i produktów sprzedawanych bez opakowań lub pakowanych na życzenie. Słuchacze mieli możliwość analizy informacji umieszczonych na opakowaniach produktów spożywczych i oceny prawidłowości znakowania. Ostatnią część spotkania stanowiło omówienie pojęcia żywności zafałszowanej i analiza wybranych przykładów zafałszowań. Słuchacze dowiedzieli jakie sankcje grożą producentom/sprzedawcom za nieprzestrzeganie przepisów prawa w zakresie jakości żywności lub za zafałszowania produktów.

Serdecznie dziękujemy za możliwość współpracy, merytoryczną wiedzę i ciekawe zajęcia.

Tekst i zdjęcia - Marta Łątkowska

1

2

3