W związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 367), zmieniającego zasady zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej informujemy

, iż zgodnie z § 25 ust. 1 przedmiotowego rozporządzenia, od 27 lutego 2021 r. wprowadzono obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki. Oznacza to, że pozostałe środki ochrony osobistej (m.in. przyłbice, kominy czy szaliki), mogą być tylko stosowane z maseczką.

Mając powyższe na uwadze prosimy o przestrzeganie zapisów rozporządzenia i bezwzględnie stosowanie maseczek do zakrywania ust i nosa.

Jednocześnie należy wskazać, iż zgodnie z § 25 ust. 3 pkt 15 i pkt 16 rozporządzenia nakazu nie stosuje się do uczniów i dzieci objętych wychowanie przedszkolnym oraz osób zatrudnionych w przedszkolu, a także osób zdających lub uczestniczących w przeprowadzaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, egzaminu zawodowego lub egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w szkołach podstawowych dla dorosłych, jeżeli odległość pomiędzy osobami wynosi co najmniej 1,5 metra. Powyższy obowiązek zgodnie z § 25 ust. 3 pkt 11 nie dotyczy również sędziego, trenera oraz osób uprawiających sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych.