20 listopada  klasa II TEP udała się do  Centrum Aktywności Społecznej w Białymstoku na warsztaty antydyskryminacyjne. Odbyły  się one w ramach projektu pt. „Nowe drogi dla praw człowieka - online i offline”.

 Projekt jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

         Prowadząca Anna Kozicka przygotowała i przeprowadziła ćwiczenia, a współprowadząca wychowawczyni klasy Barbara Hryniewicz zorganizowała ćwiczenia integracyjne.

Młodzież pracowała w grupach i indywidualnie, a ćwiczenia spotkały się z zainteresowaniem. Pierwsze z nich „JA I MOJA TOŻSAMOŚĆ”  skłoniło do zastanowienia się, czym jest samoświadomość, jak ważne jest docenianie różnorodnych punktów widzenia.

Kolejne, autorskie ćwiczenie antydyskryminacyjne 9dwunastych „Tożsamość”, pomogło zrozumieć zasady przynależności do grup mniejszościowych/większościowych, czym są rodzaje tożsamości (pierwotna, wtórna, organizacyjna). W tej części zajęć uczniowie poznali pojęcia takie jak: przywilej, większość, tożsamość, mniejszość, grupy dyskryminowane.

         Przeprowadzona na koniec ankieta ewaluacyjna pokazała, że cel warsztatów został zrealizowany. Na dodatek w przyjemnej, miłej atmosferze, przy kubku herbaty.

Wych. Barbara Hryniewicz

 

received 298448265901446

received 885440879702218

received 1081900173160697