Świadectwa, certyfikaty i dyplomy osobom zdającym egzamin zawodowy przeprowadzony w styczniu i lutym 2021 będą wydawane w dniu 08.04.2021 w godzinach 8.00-15.30 w sekretariacie szkoły.