Zapraszamy do odbioru dyplomów z egzaminów zawodowych w sekretariacie szkolnym.