Zapraszamy po odbiór świadectw z Matury poprawkowej- do szkolnego sekretariatu.