Zapraszamy po odbiór Świadectw Dojrzałości od piątku 07.07.2023  w godzinach: 9.00-15.00