Wydawanie świadectw i innych dokumentów absolwentom odbędzie się od dnia 04.05.2021 do 06.05.2021 w godzinach 10.00-13.00 w biurze CKZ nr 3, wejście (wyłącznie) od strony boiska. Po tym terminie świadectwa będą wydawane w sekretariacie szkoły.