Egzamin zawodowy w Zespole Szkół Gastronomicznych w Białymstoku odbędzie się zgodnie z opublikowanym terminarzem. Proszę zapoznać się z "Wytycznymi dotyczącymi organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (EPKwZ) i egzaminu zawodowego (EZ) w sesji zimowej (styczeń - luty) 2021roku" oraz komunikatami w sprawie przyborów i materiałów pomocniczych. Dokumenty są na stronie internetowej ZSG. Szczegóły w zakresie przebiegu egzaminów przekażą wychowawcy poszczególnych klas.