Nie ma przypadkowych
 spotkań w naszym życiu…
Każdy napotkany człowiek
Jest albo lekcją,
Albo sprawdzianem
Albo wyjątkowym prezentem …:)

 

1

klasa  2ZEP cukiernik

Mija kolejny rok, kolejny adwent. Powoli zbliża się kolejne Boże Narodzenie. Cieszymy się z tego, że w tym roku udało nam się spotkać przy stole nakrytym białym obrusem, na którym było sianko, biały opłatek i świeca Caritas Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom.

Naszym obrzędom  przyglądały się koleżanki z dalekiego kraju, Czeczeni, z którymi na co dzień jesteśmy razem.  

 

2

Kamil odczytał fragment Ewangelii wg św. Łukasza, po czym nastąpiło przełamanie opłatkiem.

3

 

Potem Mikołaje klasowe obdarowywały nas prezentami.

 

Było super!

 

 

Z Julią i Magdaleną, moimi pomocnicami

 

Spotkanie przy wigilijnym stole z moją klasą było dla mnie lekcją, sprawdzianem i wyjątkowym prezentem.

Ewa Olendzka