Departament Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku informuje o programie "Aktywny Samorząd" - Moduł II - "Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym" finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehalibitacji Osób Niepełnosprawnych realizowanego przez Miasto Białystok.

Program skierowany jest do pełnoletnich osób z niepełnosprawnościami w stopniu umiarkowanym i znacznym, zameldowanych (zamieszkałych) na terenie Miasta Białystok, które podejmą naukę na poziomie wyższym lub w szkołach policealnych. W ramach powyższego działania istnieje możliwość uzykania dofinansowania do kosztów czesnego i dodatku na pokrycie kosztów kształcenia.

Wszelkie informacje dotyczące w/w Programu można uzykać w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Bema 60/1, pod numerem tel. (85) 869-65-65, (85) 869-65-50, na stronie internetowej www.bialystok.pl, w zakładce osoby niepełnosprawne lub na platformie internetowej PFRON www.sow.pfron.org.pl