Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 odbędzie się w dniu 04.09.2023r. :

Klasy 1-wsze Technikum Gastronomicznego oraz klasy 1-wsze Branżowej Szkoły I stopnia- godzina 9.00 sala gimnastyczna

następnie przejście do sal:

klasy I  -  Technikum Gastronomiczne

klasa

sala

1 TB

Technik usług kelnerskich

104

1 TC

Technik technologii żywności

105

1 TD

Technik technologii żywności

106

1 TE

Technik żywienia i usług gastronomicznych

107

1 TF

Technik żywienia i usług gastronomicznych

3

1 TG

Technik żywienia i usług gastronomicznych

11

 

klasy I   -  Branżowa Szkoła I Stopnia

klasa

sala

1 ZA

kucharz

13

1 ZB

kucharz

14

1 ZD

cukiernik

207

1 ZE

cukiernik

208

 


Klasy 2-gie i 3-cie Branżowej Szkoły I stopnia oraz semestr I i III Branżowej Szkoły II stopnia- godzina 11.00 w wyznaczonych salach ( informacja o salach dostępna na tablicach przy wejściu do szkoły).

następnie przejście do sal:

klasy II  i  III   -  Branżowa Szkoła I Stopnia

klasa

sala

2 ZAP

3

2 ZBP

11

2 ZDP

14

2 ZEP

13

3 ZBP

104

3 ZCP

105

3 ZDP

204

semestry  I  i  III   -  Branżowa Szkoła II Stopnia

semestr

sala

1 PTU 

technik żywienia i usług gastronomicznych

107

1 PTT  

technik technologii żywności

106

3 BSG 

207

3 BSP  (PTU+PTT)

208

 


Klasy 2-gie, 3-cie, 4-te i 5-te Technikum Gastronomicznego – godzina 12.00 w wyznaczonych salach ( informacja o salach dostępna na tablicach przy wejściu do szkoły).

następnie przejście do sal:

klasy II -  V  Technikum Gastronomiczne

klasa

sala

2 TEP

104

2 TFP

105

2 TGP

106

2 THP

107

2 TIP

201

3 TWP

209

3 TFP

207

3 THP

208

4 TEP

1

4 TFP

3

4 THP

11

5 TEP

14

5 TFP

202

5 TGP

204