Dyrektor ZSG informuje, iż od 15.03.2021r. w Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 3 rozpoczynają się zajęcia zgodnie z rozkładem zajęć i zmianą grup w klasach.