Spotkanie odbyło się 21.04.2022r. w  związku z realizacją projektu pt. ,,Opracowanie i wdrożenie innowacji pedagogicznych zwiększających efektywność kształcenia zawodowego w obszarze przetwórstwa rolno-spożywczego” finansowanego z Programu Edukacja w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021.

Projekt realizowany w Partnerstwie z Unią Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego (UPEMI) Zespołem Szkół Gastronomicznych w Białymstoku, Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wł. Reymonta w Sokołowie Podlaskim, oraz Golden Sun Mobility Center z Pieria – Grecja

Wypowiedzi:

  1. Otwarcie konferencji - P Dyr. Marek Józefowicz
  2. Wprowadzenie do projektu – P. Magdalena Sadowska - Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego
  3. O Systemie QAFP – P. Jolanta Ciechomska - Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego
  4. Projekt w kontekście wprowadzenia u pracodawcy - P. Michał Tkaczyk - Szef Kuchni Hotel Bristol a Luxury Collection Hotel Warsaw
  5. Podsumowanie działań projektowych z ramienia szkoły – Nauczyciele przedmiotów zawodowych ZSG Marek Żuk, Agnieszka Januszkiewicz

Katarzyna Piontkowska