Wydawanie świadectw (aktualizacja z 3 czerwca)

Drodzy Absolwenci,
w dniach 8-10 czerwca 2020r. od godziny 10:00 będą wydawane dokumenty szkolne (świadectwo ukończenia szkoły, świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, suplementy do dyplomu w języku polski i angielskim, świadectwo ukończenia gimnazjum, wyniki egzaminu gimnazjalnego, kserokopie bilansu zdrowia). W trosce o zdrowie nas wszystkich, odbiór w/w dokumentów odbywać się będzie wedle ściśle określonych reguł:
  • W poniedziałek 8 czerwca 2020 r. prosimy o zgłaszanie się osób, których nazwiska znajdują się w przedziale od A do J;
  • We wtorek 9 czerwca 2020 r. prosimy o zgłaszanie się osób, których nazwiska znajdują w przedziale od K do R;
  • W środę 10 czerwca 2020 r. prosimy o zgłaszanie się osób, których nazwiska znajdują się w przedziale od S do Ż
Miejscem wydawania dokumentów będzie Centrum Kształcenia Zawodowego, wejście od strony boiska.
Każdy Absolwent zobowiązany jest do uprzedniej dezynfekcji dłoni oraz nałożenia maseczki ochronnej.
Informujemy, iż nie ma możliwości wydania dokumentów poza kolejnością ze względu na obowiązujące procedury.

Zwrot laptopów

Absolwenci i uczniowie którzy pobrali laptopy na potrzeby nauki on-line prosimy o ich zwrot 29 czerwca od godziny 9.00 do godziny 15.00

Nauczyciele którzy potrzebują laptopa w okresie wakacyjnym (na potrzeby edukacyjne), nie muszą go obecnie zwracać i o czasie zwrotu zostaną poinformowani.


Zwrot książek

Uczniowie (poza tegorocznymi absolwentami) oddają książki we wrześniu 2020 r. Z kolei absolwenci klas: IV TB, IV TC, IV TD, IV TE, IV TF, III ZB, III ZD proszeni są o zwrot książek 29 czerwca od godziny 9.00 do godziny 15.00