Dyrektor szkoły informuje że, od poniedziałku 26.04.2021 wszystkie zajęcia w CKZ Nr 3 będą realizowane w formie stacjonarnej zgodnie z rozkładem zajęć i podziałem na grupy. Dotyczy to również praktyki zawodowej w klasie II td.


I tep, II tep - pracownia obsługi kelnerskiej

II tb - pracownia obsługi konsumenta

I tfp, I thp, I zbp, II tfp, II tgp, II zbp,  - pracownia technologii gastronomicznej,

II tc, III tc, III td, III te,  - pracownia sporządzania potraw i napojów

I zep, II zep- pracownia cukiernicza

II za, II zc, II zd, III za, III zd, - zajęcia praktyczne

II td - praktyka zawodowa