Dyrektor ZSG informuje, że od poniedziałku 29.03.2021r. do 11.04.2021 r.  zajęcia praktyczne będą odbywały się w formie zdalnej. Wynika to z ogłoszonych nowych obostrzeń.