Wszystkim Absolwentom klas IV Zespołu Szkół Gastronomicznych w Białymstoku składam serdeczne podziękowania za czteroletni okres efektywnej współpracy. Podziękowania kieruję również do nauczycieli i rodziców. Absolwentom życzę sukcesów na egzaminie maturalnym, trafnego wyboru kierunku studiów lub dobrze płatnej i satysfakcjonującej pracy.

Wszystkim życzę dobrego zdrowia i powodzenia w życiu osobistym.


Dyrektor Zespołu Szkół Gastronomicznych
Marek Józefowicz