Zapraszamy uczniów klas IV Technikum Gastronomicznego po odbiór dyplomów oraz suplementów do dyplomów do sekretariatu szkoły.