W związku z zawieszeniem zajęć praktycznych (na podstawie rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej).

od 26.10.2020 r do dnia 08.11.2020 r. CKZ zaprzestaje wydawania obiadów. Przepraszamy.

Przywrócenie działalności gastronomicznej i/lub zwrot za obiady- zostanie ogłoszony na stronie szkoły w terminie późniejszym.