Nauczycieli matematyki szkół ponadpodstawowych zapraszamy na szkolenie które odbywać się będzie w formule blended learning: część warsztatowa w czasie rzeczywistym na platformie Teams oraz część samokształceniowa moderowana przez osobę prowadzącą część warsztatową na platformie e- learningowej.

 

Część warsztatowa odbędzie się on w poniedziałek 18 stycznia 2021r. o godz. 16.00 na platformie Microsoft Teams. Celem 4-godz. warsztatów jest zapoznanie uczestników  ze zmianami w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie maturalnym z matematyki w roku szkolnym 2020/2021 - zarówno w zakresie podstawowym, jak i rozszerzonym. 

Uczestnicy otrzymają dostęp do platformy Moodle, na której zostaną zamieszczone materiały.

Będzie możliwość wymiany doświadczeń i zadawania pytań na forum w środę 20 stycznia w godz. 16.00 - 17.30.

Zapraszam, Hanna Mąka

Doradca CEN ds. matematyki w zakresie ponadpodstawowym.

Link do zapisów

http://www.cen.bialystok.pl/oferta-cen/szczegoly/2199/zmiany-w-wymaganiach-egzaminacyjnych-na-egzaminie-maturalnym-z-matematyki-w-2021r