Zwrot pieniędzy za niezrealizowane obiady (za miesiąc Marzec) będzie realizowany od 15 czerwca 2020r. w biurze Centrum Kształcenia Zawodowego.