Zapraszamy na szkolenie w formule blended Zmiany w wymaganiach na egzaminie maturalnym z informatyki w 2021 r

Szkolenie odbędzie się 18 stycznia 2021 r. o godz. 16.00

REJESTRACJA 

Osoby, które zapiszą się na szkolenie otrzymają link do spotkania na Teamsach.

Egzamin zawodowy w Zespole Szkół Gastronomicznych w Białymstoku odbędzie się zgodnie z opublikowanym terminarzem. Proszę zapoznać się z "Wytycznymi dotyczącymi organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (EPKwZ) i egzaminu zawodowego (EZ) w sesji zimowej (styczeń - luty) 2021roku" oraz komunikatami w sprawie przyborów i materiałów pomocniczych. Dokumenty są na stronie internetowej ZSG. Szczegóły w zakresie przebiegu egzaminów przekażą wychowawcy poszczególnych klas.

Konkurs ma na celu promowanie nauczania w formie online i upowszechnianie dobrych praktyk w tym zakresie. Jest jednym z działań podejmowanych przez Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji w trosce o wysoką jakość nowoczesnej edukacji, odpowiadające wymogom współczesności i zachodzącej obecnie transformacji edukacji stacjonarnej na zdalną.

Więcej o konkursie i nagrodach na stronie https://kire.pl/o-nas/dzialalnosc/wydarzenia/konkurs-zdalnie-zdolny-nauczyciel

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu wraz z siedmioma Rezydencjami Królewskimi: Zamkiem Królewskim w Warszawie, Zamkiem Królewskim na Wawelu, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, Muzeum Zamkowym w Malborku, Muzeum Okręgowym w Zamku Królewskim w Sandomierzu, Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka i Zamkiem Lubelskim – Muzeum Narodowym w Lublinie zapraszają na wirtualne spotkania w sieci dla dzieci i młodzieży.