Osoby które nie odebrały dokumentów w związku z zakończeniem nauki w Technikum Gastronomicznym, proszone są o ich odbiór w dniu 15 czerwca- w biurze CKZ.

Zwrot pieniędzy za niezrealizowane obiady (za miesiąc Marzec) będzie realizowany od 15 czerwca 2020r. w biurze Centrum Kształcenia Zawodowego.

Wydawanie świadectw (aktualizacja z 3 czerwca)

Drodzy Absolwenci,
w dniach 8-10 czerwca 2020r. od godziny 10:00 będą wydawane dokumenty szkolne (świadectwo ukończenia szkoły, świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, suplementy do dyplomu w języku polski i angielskim, świadectwo ukończenia gimnazjum, wyniki egzaminu gimnazjalnego, kserokopie bilansu zdrowia). W trosce o zdrowie nas wszystkich, odbiór w/w dokumentów odbywać się będzie wedle ściśle określonych reguł:

Pożegnanie Bernarda Daniela Ignatowicza (naszego absolwenta) w tą sobotę 23.05.20. Wystawienie urny i msza w kościele św. Jadwigi Królowej w Białymstoku (Słoneczny Stok). Wystawienie urny godz.10:00, msza święta godz. 14:00.

Bernard zaginął 1.01.2020 we Francji. Niestety 6.05.2020 nadeszła wiadomość, że ciało Bernarda odnaleziono w rzece Sekwanie w miejscowości Mantes-la-Jolie.